DONACIJE

Da dodatno podržimo očuvanje starih i rijetkih sorti, kao i prirodnih i tradicionalnih načina uzgoja, dodajmo ovaj artikl u korpu. Rad naših čuvara sjemena možemo podržati i direktno uplatom donacije na PejPal adresu bibliotekasjemena@gmail.com.